we believe in friendship and tasty hot water
we believe in friendship and tasty hot water
we believe in friendship and tasty hot water
A B C D E F G H I J K L M O P R S T V W Z

Organisk sæl

Bio-Siegel.pngProdukter med organisk forsegling overholder bestemmelserne i EU's økologiske forordning, et EU-dækkende ensartet regelsæt. De kontrolleres på baggrund af de lovbestemmelser, der er fastsat deri, og produceres på en økologisk eller artsmæssig måde. I henhold til kodenummer DE-ÖKO-007 inspektionsorgan deltager samova GmbH & Co. KG i certificeringsprocessen i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007.